Game bịt mắt bú lồn tìm vợ

#1#2 5.7K

Đây là mộ trong những game mà mình cảm thấy kích thích nhất, nhất là khi được nhìn những em gái nhật bản làm chuyện đó thực sự chuyện đó khiến cho mình thấy ấn tượng quá trời luôn, chẳng hiểu sao mà đất nước này lại có những game hay đến như thế được nhỉ, nghĩ cũng là mà thôi cũng kệ chẳng có điều gì cả đối với mình, nhưng thực sự mình nghĩ đến nhiều những thứ khác biệt mà đặc biệt những cái game show này nó luôn cho mình thấy được tư tưởng mới tiến bộ của người đạo diễn, người đạo diễn đã giúp cho chúng ta hiểu được những thứ mới trong cuộc sống lên phá cách ra khỏi nó